• Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 1

  Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập" do Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Xuân Nguyên phiên dịch giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Những chiến thuật giải bài toán cơ học, tĩnh học, sử dụng F=ma, dao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   241 p utehy 30/05/2024 16 0

 • Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 2

  Ebook Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nhập môn cơ học lý thuyết với các ví dụ và bài tập" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Bảo toàn năng lượng và động lượng, phương pháp lagrange, lực xuyên tâm, momen động lượng, hệ quy chiếu không quán tính, thuyết tương đối, chuyển động tương đối, vecto đối chiều, thuyết tương đối tổng quát.

   290 p utehy 30/05/2024 15 0

 • Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tĩnh học vật rắn; Các khái niệm và tiền đề cơ bản của tĩnh học; Hợp lực, hệ lực đồng quy; Hệ lực phân bố bất kỳ trên mặt phẳng; Cơ sở của tĩnh học đồ thị; Cách tính các giàn; Ma sát; Động học điểm và vật rắn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   241 p utehy 30/05/2024 18 0

 • Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Giản yếu cơ học lý thuyết: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Động lực học điểm; Các phương trình vi phân chuyển động của điểm và các tích phân của chúng; Các định lý tổng quát của động lực học điểm; Chuyển động không tự do của điểm; Chuyển động tương đối của điểm; động lực học hệ và vật rắn. Mời...

   230 p utehy 30/05/2024 18 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 1 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung về lý thuyết thống kê; quá trình nghiên cứu thống kê; trình bày dữ liệu thống kê; nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

   88 p utehy 30/05/2024 15 0

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Giáo trình Lý thuyết thống kê: Phần 2 - TS. Dương Xuân Thao

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Lý thuyết thống kê" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như hồi quy - tương quan; dãy số thời gian và dự đoán; phương pháp tính chỉ số; hệ thống chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p utehy 30/05/2024 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 1 - Trần Doãn Phú

  Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: biến cố ngẫu nhiên; đại lượng ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của nó; các số đặc trưng chính của đại lượng ngẫu nhiên; một số quy luật phân phối xác suất thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p utehy 30/05/2024 16 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Trần Doãn Phú

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán: Phần 2 - Trần Doãn Phú

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Lý thuyết xác suất và thống kê toán" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: lý thuyết mẫu; ước lượng các tham số của đại lương ngẫu nhiên; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   170 p utehy 30/05/2024 13 0

 • Ebook Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập: Phần 1

  Ebook Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập: Phần 1

  Ebook "Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Không gian véc tơ; Độc lập tuyến tính - hệ sinh; Ma trận; Các phép toán cơ bản của ma trận; Ma trận nghịch đảo; Hạng của ma trận; Định thức; Hoán vị;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   82 p utehy 30/05/2024 16 1

 • Ebook Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập: Phần 2

  Ebook Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Đại số tuyến tính qua các ví dụ & bài tập" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ánh xạ tuyến tính và ma trận biểu diễn; Không gian thương và các định lí đồng cấu; Hệ phương trình tuyến tính; Cấu trúc tập nghiệm; Toán tử tuyến tính; Không gian Ơclit và không gian unita; Dạng song tuyến tính và dạng toàn...

   77 p utehy 30/05/2024 17 1

 • Ebook Lý thuyết tối ưu hoá: Phần 1

  Ebook Lý thuyết tối ưu hoá: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lý thuyết tối ưu hoá" do tác giả Nguyễn Địch biên soạn giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những khái niệm cơ bản, quy hoạch tuyến tính, lý thuyết đối ngẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   115 p utehy 30/05/2024 14 0

 • Ebook Lý thuyết tối ưu hoá: Phần 2

  Ebook Lý thuyết tối ưu hoá: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Lý thuyết tối ưu hoá" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thuật toán đơn hình cải biên, bài toán vận tải, quy hoạch tham số, các thuật toán điểm trong, quy hoạch rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p utehy 30/05/2024 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utehy
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERutehy200vi