• Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Tái bản lần thứ năm): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Sự ngẫu nhiên và phép tính xác suất, công thức Bay-ét, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất, biến ngẫu nhiên nhiều chiều, luật số lớn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   111 p utehy 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê: Phần 2

  Giáo trình Xác suất thống kê - NXB Bách khoa - Hà Nội: Phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Mẫu thống kê và ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết, phân tích hồi quy, mô hình tuyến tính, ước lượng hệ số hồi quy,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   131 p utehy 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu - Tập 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu - Tập 1

  Giáo trình Lý thuyết mạch tín hiệu - Tập 1 trình bày các khái niệm và định luật cơ bản của mạch điện, phương trình trạng thái của mạch điện, giải phương trình trạng thái của mạch khi các nguồn tác động vào mạch bằng không và có dạng hàm số mũ và một số nội dung khác,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   209 p utehy 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm nhiệt động lực học, nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học và các phương trình trạng thái, nguyên lý thứ hai của nhiệt động lực học và entropi,... Mời các bạ cùng tham khảo.

   134 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Giáo trình Vật lí thống kê và nhiệt động lực học (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Vật lí thống kê và nhiệt động lực học" cung cấp cho người học các kiến thức: Cân bằng pha và cân bằng hóa học, một số ứng dụng khác của nhiệt động lực học. Mời các bạ cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   96 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Bơm quạt - Máy nén: Phần 2

  Giáo trình Bơm quạt - Máy nén: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Bơm quạt - Máy nén" cung cấp cho người học các kiến thức về các loại quạt mà máy nén. Giáo trình được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật trong các ngành nghề như công nghệ thực phẩm và hóa học.

   85 p utehy 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Bơm quạt - Máy nén: Phần 2

  Giáo trình Bơm quạt - Máy nén: Phần 2

  Nội dung giáo trình này đề cập đến lý thuyết kết cấu và sử dụng các loại máy bơm, quạt và máy nén. Nó được biên soạn dành cho các bạn sinh viên ngành máy và thiết bị thực phẩm, máy và thiết bị hóa chất. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   121 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Nguyên lý và dụng cụ cắt: Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý và dụng cụ cắt: Phần 1

  Phần 1 giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức: Thông số hình học phần cắt dụng cụ, các yếu tố chế độ cắt và thông số hình học lớp cắt, vật liệu phần cắt dụng cụ, cơ sở vật lý của quá trình cắt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   134 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Nguyên lý và dụng cụ cắt: Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý và dụng cụ cắt: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người học các kiến thức: Chuốt và dao chuốt, gia công ren và các loại dụng cụ gia công ren, gia công bánh răng các loại và dụng cụ cắt răng, mài và các dụng cụ mài,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Đo lường điện - Điện tử

  Giáo trình Đo lường điện - Điện tử

  Cuốn giáo trình "Đo lường điện - Điện tử" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm chung về đo lường, dụng cụ đo cơ điện, dụng cụ đo điện tử, đo các đại lượng điện và không điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 1 - Nguyễn Thị Lang

  Quyển sách này giới thiệu một số phương pháp cơ bản của công nghệ sinh học trong phòng thí nghiệm, áp dụng trong các lĩnh vực sinh học, di truyền, chăn nuôi, chọn giống và y học, tiến hành thí nghiệm có cơ sở theo các bước tuần tự, để rút ngắn thời gian trong nghiên cứu và có kết quả mong muốn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   111 p utehy 21/01/2022 3 0

 • Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học: Phần 2 - Nguyễn Thị Lang

  Nội dung của ebook Phương pháp cơ bản trong nghiên cứu công nghệ sinh học này trình bày về cấu trúc hóa học của DNA, phương pháp ly trích DNA, phương pháp làm AGAROSE GEL, phương pháp trích ly DNA, đánh giá số lượng DNA, phương pháp chụp hình GEL;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   108 p utehy 21/01/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số