• Ebook Bài tập quản trị tài chính: Phần 1 - ThS. Hồ Tấn Tuyến, PGS.TS. Lê Đức Toàn

  Ebook Bài tập quản trị tài chính: Phần 1 - ThS. Hồ Tấn Tuyến, PGS.TS. Lê Đức Toàn

  Cuốn sách "Bài tập quản trị tài chính" cung cấp cho người đọc các lý thuyết tóm tắt về quản trị tài chính, các bài tập và bài giải mẫu. Phần 1 cuốn sách là các bài tập tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp, phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p utehy 25/09/2023 13 0

 • Ebook Bài tập quản trị tài chính: Phần 2 - ThS. Hồ Tấn Tuyến, PGS.TS. Lê Đức Toàn

  Ebook Bài tập quản trị tài chính: Phần 2 - ThS. Hồ Tấn Tuyến, PGS.TS. Lê Đức Toàn

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Bài tập quản trị tài chính" cung cấp cho người đọc các bài tập hoạch định tài chính, quyết định đầu tư và tài trợ ngắn hạn, quyết định đầu tư, tài trợ dài hạn và chính sách cổ tức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   122 p utehy 25/09/2023 11 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tâm lý học là một khoa học, cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý người, tâm lý - ý thức - hoạt động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   139 p utehy 25/09/2023 6 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Ebook Tâm lý học đại cương: Phần 2

  Phần 2 cuốn "Tâm lý học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng; chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ; tình cảm và ý chí; nhân cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   189 p utehy 25/09/2023 6 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Thế nào là hành vi tổ chức, thái độ và sự hài lòng với công việc, tính cách và giá trị, nhận thức và ra quyết định cá nhân, tìm hiểu khái niệm động lực mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   211 p utehy 25/09/2023 3 0

 • Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Ebook Hành vi tổ chức: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hành vi tổ chức" cung cấp cho người đọc các nội dung: Động lực - Từ khái niệm đến ứng dụng, hiểu nhóm làm việc, giao tiếp, nền tảng của cơ cấu tổ chức, văn hóa doanh nghiệp, các chính sách và thực tiễn nguồn nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   197 p utehy 25/09/2023 2 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 1 - TS. Vũ Gia Tề

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 1 - TS. Vũ Gia Tề

  Phần 1 cuốn giáo trình "Giải tích 1" cung cấp cho người học các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Giới hạn của dãy số, hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   215 p utehy 25/09/2023 5 0

 • Giáo trình Giải tích 1: Phần 2 - TS. Vũ Gia Tề

  Giáo trình Giải tích 1: Phần 2 - TS. Vũ Gia Tề

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Giải tích 1" cung cấp cho người học các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Tích phân xác định, lý thuyết chuỗi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   210 p utehy 25/09/2023 5 0

 • Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết: Phần 1

  Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết được soạn thảo theo chương trình giảng dạy cơ học lý thuyết cho sinh viên ngành Cơ học. Nội dung sách gồm 15 chương chính và một số đề thi Olympic Cơ học. Phần 1 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các bài tập, mời các bạn cùng tham khảo.

   99 p utehy 25/09/2023 9 0

 • Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết: Phần 2

  Giáo trình Bài tập cơ học lý thuyết: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc hướng dẫn giải và đáp án các bài tập trong sách. Các bài tập được chọn lọc gồm đủ các thể loại phù hợp với các phần của lý thuyết, được phân loại thành các chủ đề chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

   107 p utehy 25/09/2023 9 0

 • Giáo trình Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học: Phần 1

  Giáo trình Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học: Phần 1

  Cuốn giáo trình "Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học" được biên soạn nhằm bổ sung cho sinh viên các từ vựng, tổ hợp từ, thuật ngữ, cấu trúc ngữ pháp hay gặp trong những tài liệu khoa học kỹ thuật, giúp sinh viên làm quen với việc dịch Anh-Việt và ngược lại, viết một văn bản khoa học bằng tiếng Anh. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng...

   90 p utehy 25/09/2023 6 0

 • Giáo trình Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học: Phần 2

  Giáo trình Tiếng Anh trong kỹ thuật hóa học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách gồm những bài khoá liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Hoá học như lò phản ứng, những kỹ thuật tách chất phổ biến và thông dụng nhất. cuối mỗi bài cũng có các bài tập đi kèm làm cho bài khoá thêm sinh động và đưa vào những cấu trúc ngữ pháp hay gặp trong khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   73 p utehy 25/09/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=utehy