• Ebook Tìm hiểu về một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu về một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 1

  Cuốn sách gồm những câu hỏi và đáp giúp người đọc giải đáp những vấn đề thường gặp về những quy định chung về hợp đồng dân sự, một số hợp đồng dân sự thông dụng. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 ngay sau đây.

   98 p utehy 30/05/2022 12 1

 • Ebook Tìm hiểu về một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu về một số hợp đồng dân sự thông dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số loại hợp đồng thông dụng, nội dung Bộ Luật Dân sự 2005 số 33/2005?QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời các bạn dùng tham khảo nội dung chi tiết.

   90 p utehy 30/05/2022 9 1

 • Ebook Pháp luật đại cương: Phần 1

  Ebook Pháp luật đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước; nguồn gốc, bản chất, thuộc tính, vai trò của pháp luật, các kiểu pháp luật; vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p utehy 30/05/2022 7 1

 • Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Ebook Pháp luật đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật thương mại, luật hôn nhân và gia đình, luật hình sự, luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   108 p utehy 30/05/2022 12 2

 • Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 1

  Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu một số loại mẫu văn bản như: Mẫu văn bản hành chính; mẫu hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế; mẫu văn bản về xây dựng - nhà ở - đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   237 p utehy 30/05/2022 8 1

 • Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 2

  Ebook Những mẫu soạn thảo văn bản thông dụng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Mẫu văn bản trong đăng ký kinh doanh; mẫu trong lĩnh vực hộ tịch; mẫu điều lệ, nội quy, quyết định, quy định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   233 p utehy 30/05/2022 7 1

 • Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 1

  Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc quan điểm tâm lý học liên tưởng của dạy học ngoại ngữ, quan điểm tâm lý học học hành vi của dạy học ngoại ngữ, quan điểm tâm lý hoạt động của dạy học ngoại ngữ, ngoại ngữ và nắm vững ngoại ngữ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   286 p utehy 30/05/2022 8 2

 • Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 2

  Ebook Cơ sở Tâm lý học dạy học ngoại ngữ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ sở tâm lý học dạy học kỹ năng lời nói ngoại ngữ, cơ sở tâm lý học dạy học phát triển năng lực ngoại ngữ, bình diện tâm lý học của phương pháp dạy học ngoại ngữ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   178 p utehy 30/05/2022 7 1

 • Ebook Tâm lý học lao động: Phần 1

  Ebook Tâm lý học lao động: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tìm hiểu về tâm lý học lao động" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái quát về lao động và tâm lý học lao động, hệ thống người - máy - môi trường, sự thích ứng con người với những yêu cầu của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p utehy 30/05/2022 6 0

 • Ebook Tâm lý học lao động: Phần 2

  Ebook Tâm lý học lao động: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tâm lý học lao động" giới thiệu tới người đọc các nội dung 2 chương cuối bao gồm: Sự thích ứng hệ thống với con người, sự mệt mỏi, các trường hợp bất hạnh trong sản xuất và vấn đề an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   123 p utehy 30/05/2022 6 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 1

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm) Giáo trình được biên soạn nhằm mục đích hệ thống hóa và khái quát hóa các kiến thức Hình giải tích THPT và bổ sung kiến thức mới để làm cơ sở cho việc học các môn khác trong chương trình Cao đẳng Sư phạm như Giải tích, Đại số tuyến tính, Hình cao cấp, Vật lý....

   88 p utehy 30/05/2022 9 0

 • Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích: Phần 2

  Giáo trình Hình học giải tích (Giáo trình dùng cho các trường Cao đẳng Sư phạm): Phần 2 cung cấp các kiến thức về đường bậc hai và mặt bậc hai như: Đường bậc hai trong mặt phẳng, mặt bậc hai trong không gian. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p utehy 30/05/2022 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số