• Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Bảo dưỡng máy công nghiệp" trình bày các nội dung: Sửa chữa, tìm lỗi trong hệ thống, hệ thống sửa chữa, công nghệ tháo, lắp máy, các loại mối ghép, sửa chữa các bộ truyền động cơ khí, sửa chữa các loại van khí nén, sửa chữa các loại van thủy lực; sửa chữa thiết bị điện tử; sửa chữa thiết bị & khí cụ điện;...

   132 p utehy 26/09/2022 5 0

 • Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Bảo dưỡng máy công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Bảo dưỡng máy công nghiệp" trình bày các nội dung: Công tác bảo trì và quản lý bảo trì, chiến lược và giải pháp bảo trì, tổ chức kế hoạch bảo trì, tài liệu bảo trì và kho, bảo dưỡng, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p utehy 26/09/2022 7 1

 • Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 1 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Cuối mỗi chương có phần bài tập và lời giải một số bài tập điển hình, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   167 p utehy 26/09/2022 5 0

 • Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Giáo trình Hóa phân tích: Phần 2 - TS. Hồ Thị Yêu Ly

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các phương pháp định lượng hóa học như phương pháp phân tích trọng lượng, các phương pháp phân tích thể tích bao gồm phương pháp chuẩn độ acid-base, tạo phức, kết tủa và oxy hóa khử. Phần lớn bài tập ở mức độ trung bình để giúp sinh viên làm sáng tỏ lý thuyết, suy luận và kết nối kiến thức.

   171 p utehy 26/09/2022 2 0

 • Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 2

  Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Hệ thống cỡ số trang phục" trình bày các nội dung: Trình tự xây dựng hệ thống cỡ số theo nhân trắc học, ứng dụng hệ thống cỡ số trong may công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   76 p utehy 26/09/2022 2 0

 • Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục: Phần 1

  Giáo trình Hệ thống cỡ số trang phục giúp cho người học dễ dàng nắm bắt kiến thức trên lớp, ôn tập kiến thức đã học đồng thời tăng khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang.

   42 p utehy 26/09/2022 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kéo nắn thân, khung xe; các phương pháp chuẩn bị bề mặt; pha sơn, điều chỉnh màu và các phương pháp phun sơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   49 p utehy 26/09/2022 2 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật sửa chữa thân vỏ và sơn ô tô" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Kết cấu thân vỏ xe và ảnh hưởng của va chạm, các phương pháp sửa chữa vỏ xe, các phương pháp hàn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   54 p utehy 26/09/2022 6 3

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 1

  Tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ cấu - ứng dụng chung máy vi tính; Lịch sử phát triển máy tính; Khái quát về lập trình turbo Pascal; Lập trình turbo Pascal thiết kế ổn định nền đường;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   89 p utehy 26/09/2022 5 1

 • Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Ebook Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Một số chương trình Pascal đơn giản dùng cho thiết kế đường ô tô" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lập trình turbo Pascal thiết kế thoát nước; Tính toán lượng thoát nước mưa; Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị - Chương trình TN 4-2; Một vài vấn đề về phần mềm thoát nước. Mời...

   146 p utehy 26/09/2022 2 0

 • Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý mối nguy và ngộ độc thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm; Quản lý vệ sinh sản xuất chế biến thực phẩm; An toàn về bao bì thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   200 p utehy 26/09/2022 1 0

 • Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thực phẩm; Nghiệp vụ tham gia thanh tra; Nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   228 p utehy 26/09/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số